skip to Main Content

Anlita oss!

Så gör vi verklighet av dina byggdrömmar

Vår styrka är vår mångsidighet och lyhördhet inför kund. Alla våra anställda är insatta i projektens helhet och mål, vilket vi alla har i åtanke under resans gång för ett lyckat slutresultat. Detta hoppas vi skapar ett förtroende hos kunden.

“ROT”-avdraget

Skattereduktionen “ROT” har funnits i Sverige sedan 2008 och innebär att du som uppdragsgivare får dra av trettio procent av den totala arbetskostnaden när du anlitar en byggfirma eller hantverkare. Detta gäller de flesta bygg- och renoveringsprojekt.

Fråga oss om du vill veta mer.

Kontakta oss

Är du redo att göra verklighet av dina byggdrömmar? Hör av dig till oss så bestämmer vi tid för ett hembesök då vi tillsammans kan gå igenom dina planer och önskemål. Vi arbetar sedan fram den mest kostnadseffektiva samt resultatmässigt bästa lösningen för dig, vilken vi tydligt framställer i en kostnadsfri offert.

Ju mer information, underlag och planer du kan tillhandahålla oss under hembesöket desto mer träffsäkert kan vi planera kring ditt framtida byggprojekt, både tidsmässigt och ekonomiskt.

Vi ser fram emot att samarbeta med dig! Du är alltid välkommen att kontakta oss via mail eller telefon:

070-585 79 60 | pontus@poeng.se

Namn

Email

Ditt byggprojekt

Telefonnummer

Meddelande